Účetnictví | Daňová evidence | Mzdová evidence | Administrativa | Kontakt

Zpracování účetnictví

  • Hlavní kniha

  • Účetní deník, Pokladní deník

  • Kniha pohledávek a závazků

  • Karty investičního majetku, Karty drobného majetku, odpisy

  • Záznamní povinnost k DPH

  • Cestovní náhrady

  • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát, Rozvaha

  • Fakturace

Podvojné účetnictví + jednoduché účetnictví

Účetnictví | Daňová evidence | Mzdová evidence | Administrativa | Kontakt